zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 z 2011 r. poz. 1038 oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. Nr 174, poz. 1039) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Formularz do pobrania

OIPiP w Ciechanowie informuje, że została przedłużona umowa na rok 2018r. na bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Kody wydane pielęgniarkom i położnym w 2017r. nie tracą ważności.

Pobierz wniosek (doc)

OIPiP w Ciechanowie prosi wszystkie osoby przechodzące na emeryturę o poinformowanie biura Izby.

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Czytaj

Zapisywanie się na kursy/szkolenia w SMK Instrukcja

Strona główna

Warsztaty dla pielęgniarek pracujących w POZ

Warsztaty dla lekarzy rodzinnych i innych praktykujących w lecznictwie otwartym oraz pielegniarek i położnych na temat zasad racjonalnej antybiotykoterapii, diagnostyki i profilaktyki zakażeń pn."Racjonalna antybiotykoterapia zakażeń dróg oddechowych w praktyce lekarza POZ" 16 października 2018r. w Warszawie  czytaj

Rejestracja uczestników warsztatów prowadzona jest na stronie Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków http://antybiotyki.edu.pl/pdf/warsztaty161018.pdf