Strona główna

Nowy Wniosek do opiniowania podwyżek

Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.20115r. (Dz.U. 2015 poz. 1628) oraz z dnia 29.08.2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1681 i poz. 1682)  KOMUNIKAT  dot. procedury wydania opinii przez OIPiP. NOWY WNIOSEK