zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 z 2011 r. poz. 1038 oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. Nr 174, poz. 1039) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Formularz do pobrania

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych informuje, że od października 2014r. pielegniarki i położne uzyskają bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.

Pobierz wniosek (doc)

Strona główna

Informacja NRPiP w sprawie norm zatrudnienia

Informacja na temat odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia w sprawie Apelu Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych dotyczącego przestrzegania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz Stanowiska Nr 9 NRPiP w sprawie nowelizacji zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.12.2012r.  w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.  Informacja