zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 poz. 916) oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. 2018 poz. 123 z późn. zm.) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz arkusz aktualizacyjny (pielęgniarka/położna wypełnia tylko te części, których dotyczą zmiany)

OIPiP w Ciechanowie informuje, że została przedłużona umowa na rok 2020 od 1.12.2019r do 30.11.2020r. na bezpłatny dostęp do platformy IBUK Libra. Kody wydane pielęgniarkom i położnym nie tracą ważności. Dostęp do zasobów IBUK Libra jest na stronie libra.ibuk.pl

Pobierz wniosek (doc)

OIPiP w Ciechanowie prosi wszystkie osoby przechodzące na emeryturę o poinformowanie biura Izby.

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Czytaj

Zapisywanie się na kursy/szkolenia w SMK Instrukcja

Aktualności

Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym

Centrum Medyczne "Żelazna" w Warszawie realizuje projekt pod nazwą "Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym" W ramach projektu planowane są działania edukacyjno-szkoleniowe skierowane do personelu medycznego POZ ( w tym pielęgniarek i położnych) z województwa mazowieckiego Czytaj

Informacja z Ministerstwa Zdrowia w sprawie OWU

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Prezes NRPiP w sprawie wątpliwości dotyczących prawidłowości wypłaty środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz , kto i w jaki sposób powinien nadzorować wykorzystanie publicznych środków pochodzących z NFZ. Czytaj

Opinie Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla województwa mazowieckiego w sprawie kompetencji pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej dotyczących zakładania i usuwania cewnika z pęcherza moczowego u mężczyzn Czytaj

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla województwa mazowieckiego w sprawie zapewnienia opieki dziecku zagrożonemu wystąpieniem silnej reakcji anafilaktycznej podczas pobytu w szkole przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania  Czytaj

Kampania społeczna "Twoja Krew-Moje Życie"

Ogólnopolska kampania społeczna promująca honorowe krwiodawstwo "Twoja Krew - Moje życie"realizowana w oparciu o program Ministra Zdrowia pn. "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi i jej składników i produktów krwiopochodnych na lata 2015-2020" - w obszarze zadania Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa.

Linki do spotów

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=wbuGW123JKo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ef2dNPLt3PI