Strona główna

Informacja Pani Marii Matusiak

Informacja Pani Marii Matusiak, Przewodniczącej Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych NRPiP, dotycząca propozycji katalogu świadczeń dla pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, które mogą być dodatkowo finansowane przez NFZ., ___Informacja