Strona główna

Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Odpowiedź NFZ na kwestie dotyczące realizacji zapisu zgodnie z § 1 ust. 5 Porozumienia zawartego w dniu 23 września 2015r. pomiędzy Ministrem Zdrowia, Prezesem NFZ oraz Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. Pismo