Strona główna

Stanowisko Prezydium NRPiP w odniesieniu do treści Komunikatu MZ

Stanowisko NRPiP z dnia 1 września 2016r. w odniesieniu do treści Komunikatu w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami oraz wytycznych Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie organizacji szkoleń przez podmioty lecznicze dotyczących zasad przyjmowania , realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne. Czytaj