Strona główna

Pismo Prezes NRPiP

Prezes NRPiP przesłała wyjaśnienie w związku z odpowiedzią Pani Beaty Cholewki Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych na stanowisko Nr 2 Prezydium NRPiP z dnia 1.09.2016r. dotyczące treści Komunikatu w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami.   Pismo