Strona główna

Dostęp do IBUK Libra

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że z dniem 1 grudnia 2017r. uruchomiony został ponownie dostęp dla członków Izby do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. Po złożeniu wniosku do OIPiP w Ciechanowie pielęgniarki, położne otrzymają bezpłatny kod dostępu do czytelni.

Każdy nowy użytkownik bazy IBUK Libra musi mieć założone konto w serwisie www.libra.ibuk.pl  i robi to sam. Jeśli takie konto zostało założone wcieśniej nie musi robić tego po raz drugi, wystarczy, że do swojego konta doda ponownie nowy kod PIN. Pomoc jak poruszać się po platformie IBUK Libra