Strona główna

Odpowiedź MZ w sprawie pielęgniarek pracujących w Zespole Ratownictwa Medycznego u podwykonawcy

Pismo NRPiP oraz odpowiedź Ministwrstwa Zdrowia dotyczące wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek pracujących w Zespołach Ratownictwa Medycznego u podwykonawcy.    Pismo NRPiP   Odpowiedź MZ