Strona główna

Ankieta

Ankieta w ramach badania "Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w czasach post-epidemii"

https://nipip.pl/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-w-systemie-ochrony-zdrowia-w-czasach-post-epidemii/