Strona główna

Pismo NRPiP

Pismo NRPiP przesłane do Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, w sprawie możliwości zatrudniania na umowę o pracę pielęgniarki w zakładzie pracy chronionej, w ramach zapewnienia doraźnej opieki medycznej i odpowiedź Zastępcy Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia ___Pisma