Strona główna

Odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego

panstwowa inspekcja
Odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego na pismo NRPiP
dotyczące problematyki zapewnienia w podmiotach leczniczych środków ochrony indywidualnej., 
___Informacja