Strona główna

Pismo NRPiP

Pismo NRPiP z dnia 14 września 2012r. przesłane do Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, i odpowiedź w sprawie zajęcia stanowiska „czy praca pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach intensywnej terapii i anestezjologii, które nie pracują na bloku operacyjnym może być uznana zapracę o szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 165 ze zm.)”, ___Pisma