--- Pismo Ministerstwa Zdrowia.

--- Pismo Naczelnej Rady Pielegniarek i Połoznych.