zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 poz. 916) oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. 2018 poz. 123 z późn. zm.) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz arkusz aktualizacyjny (pielęgniarka/położna wypełnia tylko te części, których dotyczą zmiany)

OIPiP w Ciechanowie informuje, że została przedłużona umowa na rok 2020 od 1.12.2019r do 30.11.2020r. na bezpłatny dostęp do platformy IBUK Libra. Kody wydane pielęgniarkom i położnym nie tracą ważności. Dostęp do zasobów IBUK Libra jest na stronie libra.ibuk.pl

Pobierz wniosek (doc)

OIPiP w Ciechanowie prosi wszystkie osoby przechodzące na emeryturę o poinformowanie biura Izby.

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Czytaj

Zapisywanie się na kursy/szkolenia w SMK Instrukcja

Strona główna

Dostęp do IBUK Libra

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że z dniem 1 grudnia 2017r. uruchomiony został ponownie dostęp dla członków Izby do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. Po złożeniu wniosku do OIPiP w Ciechanowie pielęgniarki, położne otrzymają bezpłatny kod dostępu do czytelni.

Każdy nowy użytkownik bazy IBUK Libra musi mieć założone konto w serwisie www.libra.ibuk.pl  i robi to sam. Jeśli takie konto zostało założone wcieśniej nie musi robić tego po raz drugi, wystarczy, że do swojego konta doda ponownie nowy kod PIN. Pomoc jak poruszać się po platformie IBUK Libra